MUCRAFTS VILLKOR:

Dessa villkor skall läsas innan en gåva görs till MuCraft.
​Att ge en gåva ("donera", "köp" eller "betalning") via mucraft.se gör du i syfte att hjälpa driva servern.
De fasta gåvo-beloppen ("VIP-Paket") är inte en produkt du varken köper eller betalar för, utan pekar på summa du vill donera.
Genom att ge en gåva till MuCraft godkänner du automatiskt våra villkor:

  • Vi förbehåller oss rätten att upphäva eller neka en rank på ditt konto utan rimliga grunder.
  • Du kan inte ha fler än 1 aktivt paket samtidigt och inte heller "uppgradera".
  • Har du ett aktivt paket medan du ger en gåva, blir den och tiden ersatt med det nya.
  • Du kan inte kräva en återbetalning på gåvor och/eller felaktiga gåvor till MuCraft.
  • Det är köparens ("gåvogivaren") ansvar att nå ut vid felaktig betalning.
  • Paketets innehåll kan ändras, tas bort och/eller justeras utan någon som helst förvarning.​​​
  • Vi garanterar inte att tabellen över ett paket stämmer överens med verkligheten.
  • Det kan ta upp till 24 timmar innan aktivering av paketet.
  • Varaktighetstiden för ett paket börjar när du blir tilldelad paketet.
  • Donationer till MuCraft är endast och skall endast ses som en gåva. ​Det är ingen produkt du köper av MuCraft.

MuCraft is in no way affiliated with or endorsed by Minecraft, Mojang or Microsoft.