CLAIMS

Information om Claims på MuCraft

#1 Starta här

Att claima ett område innebär att ingen annan spelare kan göra något i området, om du inte gett en specifik spelare tillåtelse. Det finns två verktyg vi använder för att hantera claims, en guldyxa och en pinne. Du kan tillverka dessa själv eller skriva /claimkit för att få.

Claimblock är de block du skyddar med. Ett claimblock motsvarar ett block horisontellt och räknas inte vertikalt. Ett claimat område är skyddat från sky-limit och justeras automatiskt nedåt beroende på hur du bygger i claimen. Genom att vara aktiv på servern får du automatiskt fler claimblock och som max kan du få ihop 40,000 claimblock. Du kan köpa fler claimblock för mynt eller få från kistor du kan öppna med nycklar du får genom att /rösta på servern.

Minecraft Guldyxa

Du kan ha upp till 6 claimade områden som kan vara hur stora som helst. Stöd servern för att få tillgång till ett obegränsat antal claimade områden. Tänk på att effektivisera dina claims genom att claima ett stort område istället för flera små.

#2 Skapa en Claim

Innan du skapar en claim ska du kontrollera om det finns andra claims i närheten. Minst 200 block ifrån en annans bygge/claim om inte båda parter kommit överrens om annat.
För att markera claims i närheten, shift + högerklicka med en pinne för att visualisera närliggande områden. Claims visualiseras med hjälp av prickade linjer av guldblock med glowstone i respektive hörn, så leta efter eventuella prickade linjer på marken runt dig.

När du bekräftat att det inte finns några andra claims nära kan du börja claima. Skriv /claim när du håller i en guldyxa eller använd en guldyxa genom att högerklicka två motsatta hörn.

#3 Automatisk rensning

Då vi planerar på att köra samma värld så länge det går rensas regelbundet övergivna eller "vanliga" byggen. Claims raderas även automatiskt och försökter återställa naturen när du vart inaktiv över 2 månader och har under ett visst antal claimblock eller bonusblock. Planerar du på att vara borta så länge är allt du behöver göra att joina i några minuter inom de 60 dagarna för att återställa timern.
Om du vart offline längre än 1 månad och har byggen som saknar claim kan dessa rensas bort manuellt.

#4 Justera din Claim

Ta fram guldyxan i claimen så det blir markerat med glowstone- och guldblock. Du kan även använda en pinne och högerklicka i en claim för att markera den. Stå på toppen av marken, markeringar för claims fungerar inte så bra under marken

Screenshot showing claim border in-game

Högerklicka på ett hörnblock (glowstone) med en guldyxa och högerklicka sedan igen på ett nytt block för att ändra plats för det hörnet.

#5 Skapa tomter i en claim

Nu har du förmodligen kommit en bit på servern, samlat ihop många claimblock och lyckats claima så pass mycket att du kan bjuda in folk på mindre områden.

Tomter tillåter dig att trusta folk i mindre områden i din "huvudclaim" och i stort sett då göra det som en stad. Detta är första steget till att bli en stor borgmästare!

När du har nått kraven för en "stad" kan du ansöka om en stadswarp som alla spelare kan teleportera till via teleporterings-menyn /tpm. Läs mer på /hjälp

Screenshot of town subdivided

För att skapa en tomt i din claim måste du aktivera "tomtläget" med din guldyxa. Gör det genom att skriva /skapatomt.
I tomtläget gör du likadant som när du skapar en vanlig claim med yxan, högerklickar två motsatta hörn fast i claimen.
Tomter markeras med vit ull och hörnblocken är ironblock.
​​Stå i en tomt och skriv /trust <spelare> för att ge behörighet i den tomten till spelaren.
För att sluta skapa tomter, lägg undan yxan.

Kommandon:

 • /hjälp - Få hjälp in-game.
 • /claimhjälp - Få info in-game.
 • /claimkit - Få verktygen för att hantera claims.
 • /claimlist - Lista dina områden samt se claimblocks.
 • /claim - Skapar ett claimat område där du står.
 • /extendclaim <antal> - Expanderar claimen i den riktning du kollar.
 • /unclaim - Tar bort claimen eller tomten du står i​.
 • /trust <spelare> - Ger spelaren tillgång till allt​.
 • /trustlist - Lista spelare med trust i området/tomten.
 • /skapatomt - Skapar tomter i en claim.
 • /untrust <spelare> - Ta bort spelaren från området/tomten du står i.
 • /restrictsubclaim - Tomten ärver INTE perms från huvudclaimen.
 • /ct <spelare> - Ger spelaren tillgång knappar, spakar, sängar, djur, kistor, crafting table och ugnar.
 • /at <spelare> - Ger spelaren tillåtelse till knappar, spakar och sängar.
 • /permissiontrust <spelare> - Ger spelaren tillgång till /trust och /untrust.
 • /köpblock <antal> - Köp claimblock för 3 mynt styck.