CLAIMS

Information om Claims på MuCraft

Starta här

Att claima ett område innebär att ingen annan spelare kan förstöra eller göra något på det området, om du inte gett spelaren tillåtelse. Det finns två verktyg vi använder för att hantera claims, en guldyxa och en pinne. Du kan tillverka dessa själv eller skriva /claimkit för att få direkt.

Claimblock är de block du skyddar med. Genom att vara aktiv på servern får du automatiskt fler claimblock och som max kan du få ihop 20,000 claimblock. Du kan köpa fler claimblock för mynt eller låsa upp i kistor.

Minecraft Guldyxa

Du kan som vanlig spelare ha upp till 3 claimade områden. Stöd servern för att få tillgång till fler. Tänk på när du claimar att effektivisera genom att claima ett stort område istället för flera små.

Skapa en Claim

Innan du skapar en claim ska du kontrollera om det finns andra claims i närheten. Minst 200 block ifrån en annans bygge/claim om inte båda parter kommit överrens om annat. För att markera andra claims i närheten, håll i en pinne och shift + högerklicka för att visualisera närliggande områden. Claims visualiseras med hjälp av prickade linjer av guldblock med glowstone i respektive hörn, så leta efter eventuella prickade linjer på marken runt dig.

När du bekräftat att det inte finns några claims för nära kan du claima. Skriv /claim <radie> eller använd en guldyxa genom att högerklicka två motsatta hörn. Claims expanderar automatiskt upp och ner när du bygger. Stå på toppen av marken, markeringar för claims fungerar inte så bra under marken.

Automatisk rensning

Claims raderas automatiskt när du vart inaktiv över 2 månader. Planerar du på att vara borta så länge är allt du behöver göra att joina i några minuter inom de 60 dagarna för att återställa timern.

Kommandon:

 • /hjälp - Få hjälp in-game
 • /claimkit - Få verktygen för att hantera claims
 • /claimlist - Lista dina områden samt se claimblocks
 • /claim - Skapar ett claimat område där du står
 • /unclaim - Tar bort claimen eller tomten du står i​
 • /trust <spelare> - Ger spelaren tillgång till allt​
 • /trustlist - Lista spelare med trust i området/tomten
 • /skapatomt - Skapar tomter i en claim
 • /untrust <spelare> - Ta bort spelaren från området/tomten du står i
 • /restrictsubclaim - Tomten ärver INTE perms från huvudclaimen
 • /ct <spelare> - Ger spelaren tillgång knappar, spakar, sängar, djur, kistor, crafting table och ugnar
 • /at <spelare> - Ger spelaren tillåtelse till knappar, spakar och sängar
 • /permissiontrust <spelare> - Ger spelaren tillgång till /trust och /untrust
 • /köpblock <antal> - Köp claimblock för 3 mynt styck.

Justera din Claim

Ta fram guldyxan i claimen så det blir markerat med glowstone- och guldblock. Du kan även använda en pinne och shift + högerklicka för att markera alla claims runt dig.

Screenshot showing claim border in-game

Högerklicka på ett hörnblock markerat som glowstone med en guldyxa och högerklicka sedan igen på ett nytt block för att ändra plats för det hörnet.

Skapa tomter i en claim

Genom att göra tomter tillåter det dig att trusta folk i mindre områden i din "huvudclaim" och i stort sett göra det som en stad. Detta är första steget till att bli en stor borgmästare.

Screenshot of town subdivided

För att skapa en tomt måste du aktivera tomtläget. Gör det genom att skriva /skapatomt. I tomtläget gör du likadant som när du skapar en claim med yxan, högerklicka två motsatta hörn. Tomter markeras med vit ull och hörnblocken är ironblock. ​​Stå i en tomt för att endast ge behörigheter i den tomten till en eller flera spelare. För att återgå till vanligt läge, lägg undan yxan eller skriv /basicclaims.