CLAIMS

Information om Claims på MuCraft

#1 Starta här

Att claima ett område innebär att ingen annan spelare kan göra något i området om du inte ger spelaren tillåtelse. Det finns två verktyg vi använder för att hantera claims, en guldyxa och en pinne. Du kan tillverka dessa själv eller skriva /claimkit för att få.

Claimblock och bonusblock är de block du skyddar med. Ett claimblock motsvarar en kvadratmeter. Ett claimat område är skyddat från sky-limit och justeras automatiskt nedåt beroende på hur du bygger i claimen. Genom att vara aktiv på servern får du mer claimblock och som max kan du få ihop 100,000 claimblock. Du kan köpa bonusblock för mynt eller öppna kistor med nycklar du får genom att /rösta på servern.

Minecraft Guldyxa

Du kan ha upp till 6 claimade områden som kan vara hur stora som helst. Stöd servern för att få tillgång till ett obegränsat antal claimade områden. Tänk på reglerna, att effektivisera dina claims genom att claima ett stort område istället för flera små.

#2 Skapa en Claim

Innan du skapar en claim ska du kontrollera om det finns andra claims i närheten. Minst 200 block ifrån en annans bygge/claim om inte båda parter kommit överrens om annat.
För att markera claims i närheten, shift + högerklicka med en pinne för att visualisera närliggande områden. Claims visualiseras med hjälp av prickade linjer av guldblock med glowstone i respektive hörn, så leta efter eventuella prickade linjer på marken runt dig.

När du bekräftat att det inte finns några andra claims nära kan du börja claima. Skriv /claim när du håller i en guldyxa eller använd en guldyxa genom att högerklicka två motsatta hörn.

#3 Automatisk rensning

Då vi planerar på att köra världen så länge vi kan, rensas regelbundet övergivna byggen. Claims raderas även automatiskt och försöker återställa naturen när du vart inaktiv över 2 månader och har under 2000 claimblock eller bonusblock. Planerar du på att vara borta så länge är allt du behöver göra att ansluta i några minuter inom 60 dagar för att återställa timern.
Om du vart offline längre än 1 månad och har byggen som saknar claim kan dessa rensas bort manuellt utan förvarning.

#4 Justera din Claim

Ta fram guldyxan i claimen så det blir markerat med glowstone- och guldblock. Du kan även använda en pinne och högerklicka i en claim för att markera den. Stå på toppen av marken, markeringar för claims fungerar inte så bra under marken

Screenshot showing claim border in-game

Högerklicka på ett hörnblock (glowstone) med en guldyxa och högerklicka sedan igen på ett nytt block för att ändra plats för det hörnet.

#5 Skapa tomter i en claim

Nu har du förmodligen kommit en bit på servern, samlat ihop många claimblock och lyckats claima så pass mycket att du kan bjuda in folk på mindre områden.

Tomter tillåter dig att ge trust till spelare i ett specifikt områden i din "huvudclaim". Det är så vi gör städer med tomter. Detta är första steget till att bli en stor borgmästare!

När du har nått kraven för en "stad" kan du ansöka om en stadswarp som alla spelare kan använda via teleporterings-menyn /tpm. Läs mer på /hjälp

Screenshot of town subdivided

För att skapa en tomt i en claim måste du aktivera "tomtläget" med din guldyxa. Gör så genom att skriva /skapatomt.
Du gör likadant som när du skapar en vanlig claim, högerklickar två motsatta hörn fast i claimen.
Tomter markeras med vit ull och ironblock som hörnblock.
​​Stå i en tomt och skriv /trust <spelare> för att ge behörighet i den tomten till spelaren.
För att sluta skapa tomter, lägg undan yxan.

Kommandon:

 • /claimhjälp Få info in-game.
 • /claimkit Få verktyg för att hantera claims.
 • /claim Skapar ett claimat område där du står.
 • /claimlist Se dina områden, antal claimblock och bonusblock.
 • /extendclaim <block> Utökar claimen i den riktning du kollar.
 • /unclaim Tar bort claimen eller tomten du står i.
 • /unclaimall Tar bort alla dina claims.
 • /trust <spelare> Ger spelaren tillgång till allt.
 • /untrust <spelare> Ta bort spelaren från området/tomten du står i.
 • /trustlist Lista spelare med trust i området/tomten.
 • /skapatomt Skapar tomter i en claim. Du kan ge specifika trust i en tomt.
 • /restrictsubclaim Tomten ärver inte perms från huvudclaimen.
 • /accesstrust <spelare> Ger spelaren tillåtelse till knappar, spakar och sängar.
 • /containertrust <spelare> Ger spelaren tillgång knappar, spakar, sängar, djur, kistor, ugnar m.m.
 • /permissiontrust <spelare> Ger spelaren tillgång till /trust och /untrust.
 • /köpblock <antal> Köp claimblock för 3 mynt styck.
 • /claimexplosions Aktivera explosioner i din claim.