CLAIMS

Information om Claims på MuCraft

Starta här

Att claima ett område innebär att ingen annan spelare kan förstöra eller göra något på det området, om du inte gett spelaren tillåtelse. Det finns två verktyg vi använder för att hantera claims, en guldyxa och en pinne. Du kan tillverka dessa själv eller skriva /claimkit för att få direkt.

Claimblock är de block du skyddar med. Genom att vara aktiv på servern får du automatiskt fler claimblock och som max kan du få ihop 20,000 claimblock. Du kan köpa fler claimblock för mynt eller låsa upp i kistor.

Minecraft Guldyxa

Du kan ha upp till 3 claimade områden som kan vara hur stora som helst. Stöd servern för att få tillgång till fler. Tänk på när du claimar att effektivisera genom att claima ett stort område istället för flera små.

Skapa en Claim

Innan du skapar en claim ska du kontrollera om det finns andra claims i närheten. Minst 200 block ifrån en annans bygge/claim om inte båda parter kommit överrens om annat. För att markera andra claims i närheten, håll i en pinne och shift + högerklicka för att visualisera närliggande områden. Claims visualiseras med hjälp av prickade linjer av guldblock med glowstone i respektive hörn, så leta efter eventuella prickade linjer på marken runt dig.

När du bekräftat att det inte finns några andra claims nära kan du börja claima. Skriv /claim <radie> eller använd en guldyxa genom att högerklicka två motsatta hörn. Claims expanderar automatiskt upp och ner när du bygger. Stå på toppen av marken, markeringar för claims fungerar inte så bra under marken.

Automatisk rensning

Då vi planerar på att köra samma värld så länge det går rensas regelbundet övergivna eller "vanliga" byggen. Claims raderas och återställer naturen automatiskt när du vart inaktiv över 2 månader och har under ett visst antal claimblock. Planerar du på att vara borta så länge är allt du behöver göra att joina i några minuter inom de 60 dagarna för att återställa timern.
Om du vart offline en längre tid eller har byggen som saknar claim kan dessa också rensas.

Kommandon:

 • /hjälp - Få hjälp in-game
 • /claimkit - Få verktygen för att hantera claims
 • /claimlist - Lista dina områden samt se claimblocks
 • /claim - Skapar ett claimat område där du står
 • /unclaim - Tar bort claimen eller tomten du står i​
 • /trust <spelare> - Ger spelaren tillgång till allt​
 • /trustlist - Lista spelare med trust i området/tomten
 • /skapatomt - Skapar tomter i en claim
 • /untrust <spelare> - Ta bort spelaren från området/tomten du står i
 • /restrictsubclaim - Tomten ärver INTE perms från huvudclaimen
 • /ct <spelare> - Ger spelaren tillgång knappar, spakar, sängar, djur, kistor, crafting table och ugnar
 • /at <spelare> - Ger spelaren tillåtelse till knappar, spakar och sängar
 • /permissiontrust <spelare> - Ger spelaren tillgång till /trust och /untrust
 • /köpblock <antal> - Köp claimblock för 3 mynt styck.

Justera din Claim

Ta fram guldyxan i claimen så det blir markerat med glowstone- och guldblock. Du kan även använda en pinne och shift + högerklicka för att markera alla claims runt dig.

Screenshot showing claim border in-game

Högerklicka på ett hörnblock markerat som glowstone med en guldyxa och högerklicka sedan igen på ett nytt block för att ändra plats för det hörnet.

Skapa tomter i en claim

Genom att göra tomter tillåter det dig att trusta folk i mindre områden i din "huvudclaim" och i stort sett då göra det som en stad. Detta är första steget till att bli en stor borgmästare.

Screenshot of town subdivided

För att skapa en tomt måste du aktivera tomtläget. Gör det genom att skriva /skapatomt. I tomtläget gör du likadant som när du skapar en vanlig claim med yxan, högerklickar två motsatta hörn fast i claimen. Tomter markeras med vit ull och hörnblocken är ironblock. ​​Stå i en tomt för att endast ge behörigheter i den tomten till spelare. För att återgå till vanligt läge, lägg undan yxan eller skriv /basicclaims.